Coincasso Whitepaper

1.COINCASSO EXCHANGE TOKEN


CCX - PODSUMOWANIE
1.1. Podstawowe Cechy
COINCASSO PROJEKT to wielowarstwowa oraz wielofunkcyjna platforma stworzona w celu ułatwienia korzystania z wymiany kryptowalut, a także ułatwienia korzystania z samych kryptowalut dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest profesjonalnym handlowcem czy też początkującą osobą. Większość z dotychczasowych usługodawców związanych z sektorem kryptowaluta działa jedynie w wąskiej przestrzeni koncentrując się na jednej funkcjonalności. Giełdy oferują możliwość handlowania lub wymiany, dostawcy kart dają ci możliwość płacenia wkryptowalutach, inni uczą jak używać czy implementować technologię blockchain. Nasz projekt powstał w celu holistycznego rozwiązania problemów związanych z tą branżą.

Podsumowanie Produktów:
a) Giełda kryptowaluta z możliwością szybkiej wymiany ( kantor).
b) Międzynarodowa sieć bitcoinmatów zintegrowana z naszą platformą
c) Aplikacja mobilna oraz portfel w pełni zintegrowany z produktami całej grupy
d) Procesor płatniczy zintegrowana z funkcją API i kantorem
e) COINCASSO Pay - Pierwsza wirtualna crypto karta połączona z aplikacją mobilną.
f) CCX Korzyści dla posiadaczy tokenów - możliwość partycypowania w dochodach firmy

COINCASSO JEST PIERWSZYM PROJEKTEM KRYPTOWALUTOWYM, DAJĄCYM MOŻLIWOŚĆKORZYŚCI FINANSOWYCH AKTYWNYM UŻYTKOWNIKOM.

1.1.1 Giełda COINCASSO
Giełda jest zarejestrowana i licencjonowana w Estonii, a produkt jest gotowy w pierwszej fazie, a dokładnie w wersji produkcyjnej beta. Wszyscy nowi posiadacze CCX będą pierwszymi użytkownikami tej platformy. Usługa na początkowym etapie da ci możliwość wymiany do 10 kryptowalut i tokenów, a także możliwość wymiany do trzech par walutowych FIAT. Posiadacze CCX będą mieli największy wpływ na wprowadzanie nowych walut oraz innowacji. Naszym zamiarem jest stworzenie społeczności, z którą podzielimy się do 80% naszych zysków, które w przyszłości wygenerują obroty na giełdzie.

1.1.2 Quick Buy/Sell - funkcja kantoru
Ta usługa została stworzona, aby umożliwić natychmiastową wymianę FIAT na token, bez konieczności wystawiania oferty na rynku. Ta funkcja jest już wprowadzona na platformę i zostanie wdrożona po osiągnięciu odpowiedniej płynności oraz wolumenu.

1.1.3 COINCASSO Program partnerski Koszty promocji nowych start-upów są bardzo wysokie, dlatego stworzyliśmy program partnerski dla naszych zweryfikowanych użytkowników, którzy polecając naszą platformę, będą mogli skorzystać z udziału w zyskach generowanych przez poleconych użytkowników. Dzięki tej funkcji będziemy mogli szybciej zyskać jeszcze więcej klientów i rozszerzyć społeczeństwo, równocześnie zwiększając wolumen i generować większe zyski dla całej firmy.

1.1.4 COINCASSO Pay Wallet - aplikacja mobilna
Rewolucyjna aplikacja, w pełni zintegrowana z naszą platformą i naszą siecią “bitcoinmatów”, działająca na wszystkich popularnych urządzeniach mobilnych. Pierwsza aplikacja mobilna z funkcją wirtualnej karty w przyszłości pozwoli na szybkie transakcje pomiędzy kupcami i użytkownikami, wykorzystując zasoby kryptowalutowe dostępne w portfelach. Pozwoli również na szybkie transfery środków pomiędzy użytkownikami COINCASSO, a także na transfer wszelkich zasobów kryptowalutowych poza społecznością.

1.1.5 COINCASSO ATM Sieć bankomatów
Pionierska międzynarodowa sieć bankomatów kryptowalutowych , dostępna dla zarejestrowanych użytkowników platformy, dająca możliwość dokonywania wpłat, wypłat oraz wymiany lokalnej waluty i kryptowalut. Pełna weryfikacja użytkowników rozwiąże problemy legislacyjne a integracja z naszą giełdą ułatwi skróci czas działania nawet w ciągu kilkunastu sekund. Używaj zasobów kryptowalutowych bez konieczności korzystania z banków.

1.1.6 Bramka płatnicza
System w pełni kompatybilny z naszym autorskim API, zaadoptuje praktycznie każdą stronę internetową, w tym także opartą na WORDPRESS i umożliwii dokonywania płatności w kryptowalutach. Nasz plan rozwoju ma zakres stworzenia własnej bramki płatniczej, a także wtyczek dla najpopularniejszych systemów handlowych e-commerce, takich jak WOOCOMMERCE, PRESTASHOP, SHOPIFY lub OPENCART.

1.1.7 COINCASSO Terminal płatniczy
POS - (ang. POINT OF SALE) jest to czas i miejsce zakończenia transakcji detalicznej, a prościej jest to terminal płatniczy taki jak każdy z nas spotyka regularnie w sklepach. Nasze dedykowane oprogramowanie, oraz sprzęt w pełni zintegrowany z rynkiem giełdowym, pozwoli handlowcowi obliczyć kwotę należną od klienta oraz zapewni możliwość do dokonania płatności w dowolnej, posiadanej kryptowalucie. Sprzedawca otrzyma dokładną kwotę w lokalnej walucie zgodnie z paragonem lub na jego życzenie w tej samej kryptowalucie którą wybrał klient.

1.2 Wydanie tokena CCX
Wydanie token rozpocznie się o 13:30 EET 12 Września 2018. Maksymalna liczba tokenów to wartość 100’000’000 (sto milionów CCX) utworzona na platformie ethereum jako adoptowany standard ERC-20. Całość tokenów będzie musiała zostać sprzedana przed końcem 2019, a niesprzedane token ulegają “spaleniu” Po tym czasie nie będzie już można wydać ich więcej.

1.3 CCX Podaż maksymalna z opcją usuwania
Maksymalna liczba tokenów została zapisana algorytmicznie i wynosi dokładnie 100 milionów CCX z zachowaniem zasady, że nie więcej niż 20% może zostać w posiadaniu grupy COINCASSO. Jednak w przypadku niesprzedanych tokenów, nadmiar zostanie zniszczony bez możliwości powrotu tych tokenów do obiegu. Wszystko na celu by zachować założenia i proporcje 20/80 (projekt / posiadacze).

2. TOKEN CCX

2.1 TOKEN CCX cechy szczególne
Sprzedaż tokenów jest prowadzona za pośrednictwem https://coincasso.io, a także wydarzeń lokalnych. Limit akceptowalności do 12888 ETH jest kierowany do naszych początkowych partnerów projektu, co tworzy około 7,5 m CCX.
Każdy etap soft-cap jest ograniczony do 4x ~ 20m CCX oraz czasowo do 90 dni lub mniej.
Przewiduje się, że sprzedaż w trybie hard-cap, której zobowiązujemy się zakończyć do ostatniego dnia roku 2019. Maksymalny limit pozyskania tokena to wartość 800 888 ETH.
Maksymalnie w obiegu : 100 milionów CCX
Platforma ERC20 (Ethereum Blockchain)
Suma tokenów dostępnych w sprzedaży : 80 milionów CCX
Łączne tokeny są w posiadaniu firmy to 20 milionów CCX i mogą zostać udostępnione do sprzedaży w celu przyszłego rozwoju.
Początkowa proporcja 20/80 % (firma / posiadacze) zostanie utrzymana. W przypadku scenariusza, że nie wszystkie tokeny są sprzedane w tym okresie, pozostałe tokeny będą zniszczone, aby zachować planowaną początkową proporcję. Firma może w przyszłości odkupić tokeny od rynku. Jeśli zostanie osiągnięty limit lub ostateczny termin, event sprzedaży zamknie się automatycznie. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia sprzedaży na kolejne 6 miesięcy w sytuacji znacznej utraty wartości ETH oraz w przypadku braku satysfakcjonującej sprzedaży tokena. CCX ze względu na swoje zdolności adaptacyjne nie ogranicza się do głównego narzędzia wymiany walut FIAT i kryptowalut, ale jest to także narzędzie umożliwiające transfer pomiędzy naszymi użytkownikami, aplikacjami i usługami oferowanymi obecnie i w przyszłości przez Grupę Coincasso oraz partnerów.

2.2 Wykorzystanie funduszy

Przychody ze sprzedaży tokena sfinansują uruchomienie usług i produktów, dalszy rozwój platformy i pozyskiwanie użytkowników:
- 30% Rozwój Platformy Giełdowej
Włączając otwarcie centrali deweloperskiej w jednym z krajów Europy

- 20% Marketing oraz Eventy
Budżet marketingowy nie jest duży w porównaniu do docelowej liczby usług i użytkowników na koniec projektu, a także do liczby klientów, których zamierzamy pozyskać. Kluczowym źródłem nowych klientów będzie program partnerski, ponieważ produkt daje użytkownikom możliwość uzyskania zysku dzięki opcji marketingowej podmiotów stowarzyszonych dodanej do naszej platformy.

- 15% Sieć bankomatów
Optymistyczne uzbierany hard-cap powinien wystarczyć na instalację i serwis do 1000 maszyn na całym świecie.

- 10% Płynność finansowa

- 10% Aplikacja mobilna portfel i Pay app

- 5% Procesor płatniczy i bramka płatnicza

- 5% Fundusz operacyjny
Wymagany w celu formacji spółek niezbędnych do obsługi wszystkich serwisów i ochrony prawnej, ubezpieczenia, rachunkowości i administracji. Pozwoli nam to również uzyskać licencje i tłumaczenia, budować struktury i architekturę w zależności od krajów, w których będziemy działać.

- 5% Badania produktowe i monitoring rynku
Stworzenie własnej jednostki badawczo-rozwojowej, pozwalającej firmie na niezależną lub partnerską pracę nad wprowadzaniem nowoczesnych i produktów i usług opartych głównie na technologii blockchain, które jeszcze nie są zawarte w tym dokumencie.

2.3 Fundusz rezerwowy
Zostawiliśmy 20% wszystkich CCX utworzonych jako Token Rezerwowy. Który będziemy trzymać na publicznym adresie. Jedną z naszych podstawowych zasad jest przejrzystość naszej firmy. Aby móc utrzymać proporcjonalnie ustaloną zasadę 20/80%, na podstawie której podzielimy się naszymi zyskami w przyszłości. Trzymamy te token tak długo, jak to możliwe i co najmniej przez 3 lata liczone od zakończenia sprzedaży ogólnej. Jeśli jednak w pewnym momencie wydaje się wskazane, aby projekt COINCASSO lub nowy etap projektu wymagał od nas sprzedaży większej liczby tokenów, niektóre lub wszystkie z nich mogą być oferowane na aukcji lub w innej formie pokrywającej potrzeby kapitałowe projektu. Na razie i w niedalekiej przyszłości CCX nie będą w żaden sposób wykorzystywane. Uważamy, że w razie potrzeby rozsądne jest tworzenie funduszów bezpieczeństwa. COINCASSO skontaktuje się bezpośrednio z posiadaczami CCX, aby uzyskać wskazówki i reakcję rynku, zanim którykolwiek z zarezerwowanych tokenów zostanie zwolniony z portfela. Nasz długoterminowy plan ma na celu wygenerowanie wystarczających dochodów, aby móc w przyszłości kupować i zmniejszać żetony podaży, a nie zwiększać ich obieg przez sprzedaż z funduszów rezerwowych.

3. ADAPTACJA CCX

3.1 Wymiana i handel
Tokeny CCX są implementowane w protokole ERC20, który jest jednym najbardziej popularnych i jednym z najbardziej zaawansowanych. Podstawą tokenów jest bardzo rozbudowany i względnie szybki blockchain ethereum. Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie wdrożyć token dla każdego procesu i płatności na wszystkich naszych serwisach w praktycznie nieograniczony sposób. Główną cechą będzie handel i wymiana tokenów pomiędzy użytkownikami a naszymi usługami, ale także transfery środków pomiędzy kupcami i instrumentami pochodnymi. Posiadacze tokena CCX będą mogli handlować w parze z CCX i wszystkimi innymi dostępnymi walutami na naszym rynku.

3.2 Transfery
Błyskawiczne, nieograniczone i bezpłatne transfery CCX pomiędzy użytkownikami naszej platformy. Darmowe transfery pomiędzy COINCASSO EXCHANGE, COINCASSO PORTFEL i SIECIĄ ATM dla wszystkich posiadaczy tokenów (użytkowników) o ile wszystkie usługi są wykonywane w ramach naszej wewnętrznej infrastruktury

3.3 CCX Pay - aplikacja mobilna i terminale POS CCX Pay oraz POS łączą w sobie 4 usługi:
- Karta wirtualna oraz karta pre-paid
- Mobilna aplikacja zintegrowana z giełdą
- Oprogramowanie partnerskie, autorskie jak sprzęt dla sprzedawców
- Aplikacja API dla bramki płatniczej przygotowana do stron internetowych

4. COINCASSO PLATFORMA GIEŁDOWA
COINCASSO OU jest firmą zarejestrowaną i licencjonowaną w Estonii i jest naszą firmą partnerską dla projektu tokena CCX.

4.1 Bezpieczeństwo użytkowników i strony internetowej
Platforma oferuje szybkie i bezpieczne operacje wymiany i handlu kryptowalutami oraz walutami FIAT. Wdrożyliśmy wiele zabezpieczeń, które pozwalają bezpiecznie korzystać z samej witryny, a także całej platformy. Jednocześnie zachowując standardy szybkiej i łatwej obsługi. Musimy jednak przestrzegać standardów i wymagań krajów i stanów, w których obsługujemy naszych klientów. Ze względu na różne sytuacje geopolityczne i przepisy obowiązujące, w niektórych krajach, gdzie ograniczają nam możliwość zapewnienia bezpieczeństwa, niektóre lub wszystkie usługi może być tam nie dostępne. Szyfrowanie strony z przeglądarką objęte jest certyfikatem EV SSL - jednym z najwyższych standardów dostępnych na rynku. Informacje na temat przepisów i regulaminów dot. KYC, AML będą dostępne na stronie naszego partnera CoinCasso OU.

4.2 KYC
Sama rejestracja wymaga adresu e-mail, hasła i numeru telefonu komórkowego do wstępnej weryfikacji, a także wstępnej weryfikacji adresu email.
Każdy klient będzie musiał przejść proces weryfikacji tożsamości, który pozwoli mu zwiększyć limity wypłat, a także pozwoli nam zapewnić bezpieczeństwo i procedury wymagane przez prawo. Nasza całodobowa pomoc techniczna sprawdzi wszystkich kandydatów w ciągu 1 dnia, w niektórych przypadkach process może wydłużyć się do 3 dni roboczych.
Rozważamy również możliwość wprowadzenia automatycznego procesu weryfikacji dokumentów od partnerów takich jak Trulioo i Jumio. Następnie, po weryfikacji, klient będzie mógł dokonać wpłaty na swoje dedykowane konto lub przelać na nasze konto FIAT. Depozyty w kryptowalutach są automatycznie zatwierdzane przez nasz system, natomiast depozyty FIAT są uzależnione od usługi lub banku, za pośrednictwem którego klient dokona przelewu tych środków.
Od czasu do czasu dział bezpieczeństwa, gdy podejrzewa nieprawidłową aktywność lub po prostu w trakcie losowej selekcji, może poprosić o dodatkową weryfikację - wszystko dla bezpieczeństwa użytkowników.

4.3 Opłaty
Posiadacze CCX i partnerzy będą zwolnieni z opłat handlowych/wymiany aż do 50%. Więcej informacji oraz korzyści będzie opublikowane w regulaminach na stronach giełdy COINCASSO.

4.4 Quick Buy and Sell - Funkcja kantor
Usługa umożliwia natychmiastową wymianę walut FIAT i kryptowalut. Po tym jak zostanie podłączony do naszego autorskiego interfejsu API, który ułatwi również wymianę i przetwarzanie transakcji z akceptantami i naszą siecią bankomatów. Będzie to także najbardziej przyjazne środowisko do pracy oraz wymiany walut dla początkujących, ale także osobom dla, których czas jest najważniejszy.

4.5 Integracje API
Interfejs API (Application Programming Interface) to interfejs i oprogramowanie, które
umożliwia minimum dwóm różnym aplikacjom wymianę danych między sobą.
Integracja API obejmuje:
- Ordery i transakcje skupu/sprzedaży
- Informacje o kursach (tickers)
- Wymianę informacji użytkownika ze sprzedawcą
- Wymianę na poziomie użytkownik - użytkownik
- Wewnętrzne i zewnętrzne API dla giełd
- Aplikacja mobilna - komunikacja portfela z giełda
- Handel botami - w ostatniej fazie projektu
- Integracja API z siecią bankomatów, portfelem użytkownika, giełdą i procesorami

4.6 Podsumowanie funkcji
HANDEL PODSTAWOWE TRANSFERY DODATKOWE
Instant Order Handel podstawowy CCX P2P internal Program Partnerski
Limit Order Crypto to Crypto FIAT
Depozyty/wypłaty
CCX Bonus
Program**
Stop Order FIAT to Crypto Crypto
Odbieranie/Wysyłanie
Trading Pro^
Stop Limit Order Funkcja Kantoru* Giełda <-> Portfel OAUTH^^
.*Quick Buy/Sell - funkcja kantoru operowana manualnie w fazie początkowej
**CCX Program bonusowy oparty na zasadach członkostwa i dodatkowej umowy
^Profesjonalna platforma handlowa z możliwościami własnych ustawień panela
^^OAUTH - system pozwalający na logowanie tymi samymi danymi

4.7 CCX a pary handlowe i wdrażanie nowych walut
Wdrażanie nowych tokenów i kryptowalut poza pierwotnymi wymaga dodatkowej analizy oraz oceny. Posiadacze CCX będą mieli prawo głosować i decydować, które z planowanych tokenów pojawią się na naszej platformie jako pierwsze. Zupełnie nowe projekty , start-upy, tokeny korporacyjne i personalne, w tym te mniej publicznie znane na rynkach globalnych będą dodawane na żądanie w pierwszej kolejności w parach do CCX. Jeśli Ty lub twój projekt jest oparty na tokenach lub kryptowalucie i masz problem z umieszczeniem go na rynku, jest to kolejny powód, dla którego powinieneś zdobyć.

4.8 Funkcja głosowania
Więcej tokenów CCX = więcej wartości decyzyjnej (zależne od posiadanego członkostwa).
Dodawanie innych kryptowalut będzie rezultatem głosowania przez posiadaczy CCX. Nowe projekty, tokeny personalne i korporacyjne wymagają posiadania lub zakupu CCX, dodatkowo kolejność będzie poddana głosowaniu. Projekty nowych partnerów nie podlegają pod głosowanie - wymagane minimum CCX do dodania waluty na listę oczekujących, więcej posiadanych CCX = wyższy poziom na liście oczekujących. Posiadanie CCX jest wymagane do utrzymywania waluty na giełdzie. Funkcja głosowania, jak już zostanie uruchomiona, pozwoli na dodanie 1-2 nowych walut co dwa tygodnie.

4.9 Podsumowanie korzyści dla posiadaczy CCX
- Aktywny udział w projektach grupy
- Bierny i aktywny wpływ na wdrażanie innowacji
- Pierwszeństwo w wystawianiu nowych walut
- Możliwość wymiany CCX na usługi oferowane przez grupę
- Większy rynek handlowy
- Rabaty za opłaty transakcyjne - do 50%
- Możliwość otrzymywania bonusów za członkostwo, od podziału 80% zysków
- Funkcja głosowania przy wybieraniu nowych tokenów
- Przyspieszone przetwarzanie transakcji FIAT
- Większe prowizje w programie partnerskim - do 50%
- Priorytet testowania nowych produktów
- Dedykowane wsparcie wielojęzyczne
- Wdrażanie nowych, korporacyjnych i personalnych tokenów

5. RYNEK KRYPTOWALUT

5.1 Historia
Pierwsza zdecentralizowana kryptowaluta - bitcoin, została stworzona w 2009 roku przez programistę lub grupę ludzi o pseudonimie Satoshi Nakamoto. W algorytmie tym wykorzystano technologię SHA-256, kryptograficzną funkcję, opartą na zasadzie proof of work. Pierwsza znana wymiana dóbr na btc miała miejsce 22 maja 2010 r., Kiedy to jeden z deweloperów kupił dwie porcje pizzy z wykorzystaniem 10 000 BTC tak jeszcze mało znanej waluty. W ciągu następnych trzech lat rynki i kryptowaluty wzrastały z umiarkowaniem aby pod koniec 2013 roku, przekroczyć barierę miliarda dolarów. Jednak największy wzrost w kryptowalutach nastąpił w 2017 roku, kiedy prawie cały świat przez doniesienia medialne dowiedział się o istnieniu wirtualnych walut cyfrowych. Pod koniec 2017 r. Wartość samego bitcoina wzrosła do prawie 20 000 $ za sztukę, a cały rynek, według wielu źródeł, przekroczył 700 miliardów dolarów amerykańskich.

5.2 Wolumen
Wielkość wolumenu rynku kryptowalut jest zwykle bardzo przejrzysta. Większość dużych giełd jest wyposażona w publiczny interfejs API, więc cena kryptowaluty jak i obrót jest publicznie znany. Na tej podstawie możemy określić ogólny wolumen rynku krypto.
Top 10 Giełd kryptowalutowych
Mediana Wolumenu 24h: $425.5m
Średni Wolumen 24h: $ 468m
Opłaty średnio : 0.175% + 0.175% prowizje maker i taker od każdej transakcji
Potencjalny zysk średnio : $1.17m/24h (w milionach dolarów na dobę)
$475m / Potencjalny zysk roczny. (zysk za opłaty za przelewy nie jest wliczony)

Top 50 Giełd kryptowalutowych (wyłączając TOP 10)
Mediana Wolumenu 24h: $65.5m
Średni Wolumen 24h: $ 68.1m
Opłaty średnio : 0.18% + 0.18% prowizje maker i taker od każdej transakcji
Potencjalny zysk średnio : $245k/24h (w milionach dolarów na dobę)
$90m / Potencjalny zysk roczny. (zysk za opłaty za przelewy nie jest wliczony)

Top 100 Giełd kryptowalutowych (exclude TOP 50)
Mediana Wolumenu 24h: $2.6m
Średni Wolumen 24h: $ 3.7m
Opłaty średnio : 0.25% + 0.22% prowizje maker i taker od każdej transakcji
Potencjalny zysk średnio : $18k/24h (w milionach dolarów na dobę)
$6.5m / Potencjalny zysk roczny. (zysk za opłaty za przelewy nie jest wliczony)

WSZYSTKIE DANE OPARTE NA MONITOROWANIU RYNKU POMIĘDZY 01.08-01.09 OF 2018

5.3 Przyszłość
Bitcoin warty jeden milion dolarów?
Rynek kryptowalut jest bardzo dynamiczny. Obserwujemy spektakularne wzrosty i spadki.
Należy jednak pamiętać, że jest to nadal mały rynek, znacznie mniejszy niż fundusze inwestycyjne. Prognozy są bardzo optymistyczne z kilku podstawowych powodów.
Technologia blockchain, podobnie jak same kryptowaluty, dopiero się rozwija, a aplikacje i implementacja mają wielowarstwowy potencjał. To ze względu na łatwą adaptację i rosnącą popularność, potencjał wzrostu wartości może być wciąż ogromny i to w bardzo krótkim czasie. Niektórzy spekulują, że wartość samego Bitcoin może osiągnąć pół miliona dolarów, a nawet milion dolarów i to w czasie kilku lat (2-3 lata). Należy jednak zauważyć, że ze względu na stosunkowo niewielki wolumen (w porównaniu do innych rynków), a także zmienne lub młode regulacje prawne powodują, że celne i skuteczne inwestowanie w kryptowalutę jest bardzo trudne.

Wnioski na podstawie CNN :
https://www.ccn.com/john-mcafees-1-million-bitcoin-price-bet-just-hit-a-major-technical-hurdle/

Przyszłość grupy CoinCasso?
Giełda CoinCasso, a także grupa usług, rewolucjonizuje adaptację kryptowalut i powoduje, że przedsiębiorca, klient, a także akceptant otrzymują wysokiej jakości narzędzia zaimplementowane na jednej i w prostej obsłudze platformie.
Optymistycznie wierzymy, że stale rozwijający się rynek, a także rosnąca popularność, wzbudzą zainteresowanie naszym projektem. Jest to pierwszy projekt, który rozwiązuje główne problemy, a także wprowadza wielowarstwowe innowacje. Wspierając i uczestnicząc w rozwoju technologii oraz wsłuchując się w opinie użytkowników, partnerów i doradców naszych usług stworzymy coś zupełnie wyjątkowego. Obstawiamy, bazując na naszym zaangażowaniu i doświadczeniu, że znajdziemy się w TOP 50, a nawet w TOP 10 usług w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy od uruchomienia platformy w pełni.

6. GRUPA COINCASSO
CCX PRO Australia - Usługi programistyczne, wystawca tokena
COINCASSO OU Estonia - Giełda kryptowalut
Nasz zespół tworzy grupa jednych z najlepszych doświadczonych specjalistów, doradców i freelancerów, ale też pasjonatów pochodzących z 4 kontynentów na świecie, z takich krajów jak Australia, Belgia, Chiny, Japonia, Indie, Polska, Estonia, Rosja, Litwa, Wielka Brytania, Rumunia i USA.
Luke Ozimski - CEO and CO-Founder COINCASSO OU Dawniej certyfikowany programista i kreator sieci CISCO certified network engineer, developer aplikacji mobilnych, przedsiębiorca i freelancer, doradca w zakresie adaptacji technologii blockchain.

6.1 Podstawowe wartości

Transparentość
Jesteśmy legalną, transparentną firmą zobowiązani do publicznego udostępniania naszych obrotów każdemu, kto korzysta ze zintegrowanego systemu API. Ponadto główne statystyki dotyczące obrotów i kosztów firmy są publikowane w kwartalnych lub miesięcznych biuletynach. Dzielimy się w nich też wiedzą na temat przyszłych założeń firmy i wprowadzaniem zmian oraz innowacji.

Elastyczność
Słuchamy naszych klientów i ich potrzeb. Jesteśmy otwarci na sugestie i nowoczesne rozwiązania.

Bezpieczeństwo
Kładziemy nacisk na budowanie zaufania. Nasze witryny są zbudowane z możliwością wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Innowacyjność
Naszym kluczem jest innowacyjność, dzięki której możemy nie tylko implementować nowoczesne standardy, ale także sami je tworzymy.

Pasja
Jesteśmy dumni ze wspaniałej i wykonywanej z pasją pracy.Zawsze opowiadamy się za tym, w co wierzymy.

Doświadczenie
Nasz zespół to międzynarodowa grupa osób z wieloletnim doświadczeniem w profesjonalnym oprogramowaniu, finansach, badania i rozwoju, ale także w dziedzinie marketingu oraz obsługi klienta.

6.2 Nasza Misja
Naszą misją jest zapewnienie bezpiecznej i innowacyjnej platformy składającej się z wielowarstwowej grupy produktów i usług, które ułatwiają wdrażanie technologii blockchain w życiu codziennym.

6.3 Nasza wizja
Jesteśmy pewni szerokiego zastosowania technologii blockchain i korzyści kryptowalut w niedalekiej przyszłości. Wprowadzając globalne rozwiązania nie tylko dzięki innowacjom technologicznym, ale także dzięki edukacji, przez którą cały ekosystem kryptowalut staje się bardziej przyjaznym środowiskiem dla wszystkich użytkowników.
Kolejne lata poświęcamy rozwojowi technologii AR (rozszerzonej rzeczywistości) i AI (sztucznej inteligencji) w połączeniu z usługami handlu i wymiany kryptowalut.

7. PROGNOZY FINANSOWE
Z powodu krótkiej historii operacyjnej i całkowicie nowego modelu biznesowego trudno jest nam dokładnie ocenić nasze perspektywy przyszłych wyników finansowych. Jednak pomimo ryzyka i niedogodności, jakie napotykają firmy na szybko zmieniających się rynkach, przewidujemy dwa scenariusze, które pomogą uczestnikom Tokenów CCX zrozumieć różne aspekty i przybliżyć możliwe przyszłe wyniki projektu.
Przychody grupy produktów CoinCasso należy podzielić na 3 grupy.

1. CoinCasso Exchange Platform - Giełda
W początkowej fazie opłaty będą uśrednione i uniwersalne dla wszystkich transakcji maker oraz taker 0,25% (0,5% opłaty transakcyjnej). Nasz model biznesowy nie przewiduje na tym etapie pobierania od użytkowników nadmiernych opłat za wpłaty i wypłaty, a także od otrzymywania lub wysyłania kryptowalut. Jednak ze względu na koszty operacyjne, w tym opłaty bankowe lub opłaty sieciowe, taka minimalna opłata zostanie dodana.

2. ATM Worldwide Network - Sieć bankomatów
Nasz projekt bankomatowy przewiduje opłaty za transakcje na poziomie 2-3% w zależności od lokalizacji urządzenia i częstotliwości jego użytkowania.

3. CoinCasso Additional Services - Dodatkowe usługi
API Payment Gateway 2-3%, CoinCasso Pay (2% zależy od umowy), CoinCasso POS (kupiec + kupujący 2 + 2%). Z powyższych obliczeń należy odliczyć premię dla grupy partnerów oraz użytkowników CCX posiadających wykupiony pakiet członkowski z rabatem do 50%. Zachowawczo, w oparciu o globalne dane docelowe i historyczne dane statystyczne, średni obrót użytkowników powinien wynosić około 500 USD miesięcznie (obejmuje transakcje, operacje bankomatowe i bramkę płatności)

PROGNOZA DLA TOKENA CCX
Od stycznia 2017 roku rynek kryptowalut jak i samego Ethereum wzrastał o około 285 000% rocznie (lub 6,5 x na trzy miesiące). Nie sądzimy, aby stopa wzrostu pozostała utrzymana na tym poziomie w ciągu najbliższych pięciu lat. Mamy również doświadczenie z roku 2018, kiedy wartość rynku spadła z powodu gwałtownych regulacji w regionie azjatyckim. W związku z tym przyjęliśmy zakres wzrostu z 40% do 100% rocznie jako nasz zakres prognoz. Dla każdego scenariusza zakładamy również, że gospodarka Ethereum wzrośnie przynajmniej o około 3% (zachowawczo) i 6% (optymistycznie) co miesiąc przez następne 5 lat.
Odpowiada to około 40% i 100% rocznemu wzrostowi aktywów wspierających CCX odpowiednio dla różnych scenariuszy. Poniżej przedstawiono przybliżone prognozy wydajności finansowej giełdy CoinCasso z dwoma różnymi scenariuszami w okresie 5 lat.

COINCASSO EXCHANGE
Zachowawcze prognozy na 5 lat 6,5 mln zysków rocznie (na podstawie TOP100)
Optymistyczne prognozy na 5 lat: 90 mln USD zysku rocznie (na podstawie TOP50). Wszystkie prognozy oraz obliczenia opierają się na danych historycznych z okresu 01.08.-0.1.08.2018, na podstawie publicznie dostępnych informacji istniejących już firm. Kalkulacja ta nie obejmuje potencjalnie możliwego wzrostu wartości rynkowej.

8. PODSUMOWANIE WYDANIA
TOKENA CCX
TOKEN CCX
ŁĄCZNA ILOŚĆ : 100'000'000 (100 M) Z CCX
PLATFORMA : ERC-20 (OPARTA NA ETHEREUM)
ADRES KONTRAKTU : 0x395dc9a82e3eef962b0355a3d4e6819e9af776d2
DATA WYDANIA : 12 września 2018 r
WYSTAWCA TOKENA : CCX PRO
WERYFIKACJA KONTRAKTU : TAK, DOKŁADNA
FUNDUSZ REZERWOWY (FIRMA) : MAX 20%
PEŁNA NAZWA TOKEN : COINCASSO EXCHANGE TOKEN
SPOSÓB SPRZEDAŻY : STRONA INTERNETOWA, WYDARZENIA
SPRZEDAŻ TOKENA ORAZ WYŁĄCZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Tokeny użytkowe CCX wydane przez CCX PRO Australia i oferowane w sprzedaży internetowej jaki i ogólnie dostępnej nie są traktowane jako papiery wartościowe czy instrumenty finansowe i stanowią jedynie udział w projekcie, który po zakończeniu ma określone wartości, o których decyduje większy rynek globalny. Ze względu na nieścisłości w przepisach prawnych zakup tokenów nie jest oferowany rezydentom, obywatelom i osobom mieszkającym oraz przebywającym tymczasowo na terenie USA. Każda próba zakupu wyżej wymienionych użytkowników w czasie trwania wstępnej akcji sprzedażowej podlega anulowaniu transakcji i żaden token nie zostanie wydany. Tokeny same w sobie nie dają możliwości zarobkowych oferowanych przez jakąkolwiek powiązaną firmę, ale stają się akceptowaną walutą na platformach grupy CoinCasso. Niniejszy dokument nazywany potocznie WHITEPAPER oraz wszelkie inne dokumenty przygotowane w powiązaniu z niniejszym dotyczą analizy projektu oraz ma charakter marketingowy oferując osobom (społeczności) w odniesieniu do danych historycznych. PRZEWIDYWANY i NIE GWARANTOWANY plan rozwoju i możliwość wykorzystania zasobów oraz rozwiązań przez różnych uczestników. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH CZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH JAK AKCJE CZY OBLIGACJE ANI PROMOCJI TEGO TYPU ROZWIĄZAŃ CZY TEŻ ZAPROSZENIA UŻYTKOWNIKÓW NA CELE INWESTYCYJNE W ROZUMIENIU PRAWA FINANSOWEGO. WKŁAD FINANSOWY ZEBRANY PRZEZ ZAKUP TOKENÓW NIE JEST I NIE BĘDZIE PRZEZNACZONY NA INWESTYCJE W ZAKRESIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, OBLIGACJI CZY INNYCH PODOBNYCH NIE OPISANYCH POWYŻEJ A JEDYNIE NA CELE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI WYŻEJ OPISANEGO PROJEKTU. OFERTA SPRZEDAŻY TOKENA DOTYCZY JEDYNIE PROJEKTU I odnosi się do rozwoju i wykorzystania eksperymentalnego oprogramowania i technologii, które mogą nie dojść do skutku lub osiągnięcia celów określonych w powyższym dokumencie. ZAKUP TOKENÓW STANOWI WYSOKI POTENCJAŁ ZAROBKOWY, ALE NIE JEST GWARANTOWANY I NIESIE ZA SOBĄ TEŻ DUŻE RYZYKO DLA KUPUJĄCYCH. TOKENY nie stanowią praw własności, akcji, obligacji, jednostki licencyjnej lub prawa do kapitału, zysku lub dochodu w sieci lub gwarancji korzystania z oprogramowania lub w jednostce, tokeny nie są też powiązane z innymi firmami ani nie stanowią praw do własności Intelektualnej związanym z siecią ani innych publicznych lub prywatnych przedsiębiorstw jak : Korporacji, fundacji oraz innych podmiotów w tej czy innej jurysdykcji. TOKEN NIE JEST ZAMIERZONY DO REPREZENTOWANIA OSTATECZNEGO ZAINTERESOWANIA. NINIEJSZA WERSJA TEGO DOKUMENTU UAKTUALNIA JAKIEKOLWIEK WCZEŚNIEJSZE WERSJE W TAKŻE WSZELKIE TŁUMACZONE WERSJE ORAZ Z DNIEM WYDANIA STAJE SIĘ AKTUALNYM DOKUMENT CCX WHITEPAPER.

9. ROZPOZNAWALNOŚĆ MARKI
Nasza nazwa marki CoinCasso jest zbudowana z 2 słów Coin i Casso. Coina z ang. moneta jako spopularyzowana nazwa Kryptowalut innych cyfrowych walut wirtualnych. Casso jest to przekształcone w celach marketingowych słowo “cassa” pochodzenia hiszpańskiego oznaczająca “dom” i słowo "pasja".
Całość przekłada się na charakter naszej firmy tworzonej z pasją, a w zwykłym znaczeniu "domem kryptowalut". Logo Coincasso to wyjątkowy znak, który z dumą identyfikuje nasze marki, usługi i produkty. Jest bardzo minimalistyczny i zaprojektowany tak, aby był łatwo zapamiętywalny i rozpoznawalny przez naszych klientów. Składa się z trzech podstawowych elementów, ale nie zawsze używamy ich wszystkich. Elementami tymi są sygnet - znak graficzny, logotyp - znak typograficzny i dodatkowy slogan w celu określenia danego produktu.

10. HARMONOGRAM
12 SEP 2018 - WYDANIE TOKENA
17 SEP 2018 - START PRZEDSPRZEDAŻY DLA OSÓB ZAPROSZONYCH
1 OCT 2018 - URUCHOMIENIE GIEŁDY W WERSJI PRODUKCYJNEJ BETA
1 NOV 2018 - PRZEDSPRZEDAŻ PUBLICZNA
Ver. 1.0 12SEP2018